Dobrovolníci budou mapovat rytiny ve skalách Českého ráje

- Zajímavosti autor: Sebastian Kantor

ž 12 let mapují dobrovolníci ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech skalní rytiny, stopy těžby a zpracování kamene, úvozy a hraniční kameny. Letos budou opět pod dohledem Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Správy CHKO Český ráj studenti v srpnu zkoumat území přírodních rezervací Příhrazské skály, Klokočské skály, Údolí Plakánek, Prachovské skály, v okolí Hrubé Skály a na Maloskalsku.

"Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery," informuje web státní Agentury ochrany přírody a krajiny. Od roku 2001 bylo zdokumentováno víc než 12.000 rytin, kreseb a maleb.

Studenti po dobu výzkumu bydlí v budově správy Českého ráje v Turnově zdarma. V popisu práce mají brigádníci od dopoledne do večera s přestávkou na oběd vyhledávání a dokumentaci skalních rytin, historických nápisů a dalších pozůstatků lidské činnosti v pískovcovém reliéfu. Obnáší to jednoduché zaměřování, překreslování a fotografování, jednotlivé lokality jsou zanášeny do map.

Zdroje: ČTK