Rozkryjte tajemství křehkosti sněhových vloček

- Zajímavosti autor: Lucie Hyblerová

Ve většině koutech naší republiky se už objevil sníh. V měsíci adventu bylo na čase! Každý z nás má v hlavě vidinu bílých Vánoc: sněhové vločky na Štědrý den se povalují za oknem a vykreslují klidnou vánoční atmosféru. A právě o sněhových vločkách bude dnes řeč!

Sněhové vločky

Sněhové vločky,zdroj: ThinkStock

Za podmínek panujících obvykle v oblacích krystalizuje voda ve fázi ledu šesterečné krystalografické soustavě. To určuje šesterečnou symetrii vloček. Krystalky jsou formovány v podmínkách nízké prostorové koncentrace molekul vody. Proto nevzniká celistvá masa, jak lze běžně pozorovat při přechodu vody do pevného skupenství na zemském povrchu. Jejich tvar je dán lokální kombinací teploty, tlaku a koncentrace molekul vody (vlhkosti). Sněhové vločky vznikají akrecí ledových krystalků. Při ní je obvykle symetrie mírně porušena. Při sestupu k povrchu se mohou ještě agregovat do větších shluků opět v závislosti na klimatických podmínkách.

Dalším faktorem ovlivňujícím tvar a velikost vločky je čas. Jevy akrece i agregace vyžadují fyzické přemisťování ledových krystalků, jsou proto relativně pomalé. Při napodobování tvorby sněhu pomocí sněžných děl jsou vločky formovány v omezeném čase, proto jsou obecně menší. V důsledku toho je technický sníh od přírodního rozpoznatelný, je hutnější.

Přítomnost symetrických krystalků v mracích může při vhodné poloze Slunce vyvolat halové jevy.

Sněhové vločky

Sněhové vločky,zdroj:ThinkStock

Sněhové rekordy

Největší sněžení - celkem 31 102 mm sněhu napadlo od roku 1971 do roku 1972 v Paradise Mount Rainier ve státě Washington v USA.

Největší zaznamenaná hloubka sněhové pokrývky dosahovala 11,46 metrů a byla naměřena v Tamaraku ve státě Kalifornie v USA v březnu 1911.

Nejvyšší počet mrtvých a škod v důsledku sněhové bouře - celkem 500 lidí zahynulo při sněhové bouři, která se 12. až 13. března 1993 přehnala po celém východním pobřeží USA. Bouře, kterou jeden z meteorologů charakterizoval jako "vánice se srdcem sněhové bouře a duší uragánu", způsobila škody ve výši 1,2 miliardy dolarů.

Tagy: Vánoce sníh

Zdroje: Wikipedia