Libyjská vzpoura přinesla znovuzrození berberské kultury

- Zajímavosti autor: red

V přeplněné školní třídě poblíž frontové linie libyjské občanské války učí patnáctiletá Mira děti psát jména zvířat starobylým berberským písmem. Ještě nedávno by za takový čin skončila v jednom z vězení Muammara Kaddáfího.

Původní obyvatelé severní Afriky Berbeři byli brutálně utlačováni za vlády Kaddáfího, jenž považoval výuku jejich jazyka a kultury za projev imperialismu. Nyní jsou Berbeři klíčovými podporovateli vzpoury usilující o svržení Kaddáfího. Jejich základnou je pohoří Nafúsa, které leží jihozápadně od libyjské metropole Tripolisu a které také patří mezi hlavní bojové fronty.

Znovuzrození berberštiny

Berberština byla nejvýznamnějším jazykem severní Afriky před příchodem muslimských Arabů, kteří toto území dobyli v 7. století. Nadále se jí mluví na Sahaře a v horských oblastech Alžírska, Maroka a Tuniska, jakož i v Libyi. 

Centrem znovuzrození libyjské berberské kultury a jazyka se v současnosti stalo povstalci ovládané město Džadu, které je běžně domovem asi 20.000 lidí, ale jehož populace značně vzrostla příchodem uprchlíků z míst ostřelovaných Kaddáfího vojáky. 

Rozhlas v berberštině, po 40 letech

Nade dveřmi obchodů v Džadu se skvějí berberské nápisy. Již několik týdnů také odsud rozhlasová stanice vysílá jak v arabštině, tak v berberštině. Berberští aktivisté říkají, že jsou to první slovní projevy v jejich jazyce na libyjských rozhlasových vlnách za uplynulá čtyři desetiletí. 

Berberské nakladatelství vydalo za poslední měsíc čtyři knihy, které jsou označovány za první publikace v tomto jazyce v Libyi od doby, kdy se Kaddáfí chopil moci. 

Výuka berberštiny

Na dalším rozvoji berberštiny se podíli i Miřina škola, kde se vyučuje šest večerů týdně, vždy od půl šesté do půl osmé. Žáci studují berberštinu na začátečnické a pokročilé úrovni, stejně jako angličtinu, a na školním dvoře zpívají písně. Jejich učitelé se berberštinu naučili tajně doma od svých rodičů. 

Poblíž školy stojí muzeum s místními řemeslnými výrobky hrdě označenými oním dříve zakázaným písmem. Objekty nesou charakteristické geometrické vzory, které Berbeři považují za součást svého dědictví. 

Kaddáfí berberštinu zakazoval

Na počátku svého panování Kaddáfí prohlásil, že každý, kdo se bude věnovat studiu berberštiny, pil "otrávené mléko z matčina prsu", připomíná osmačtyřicetiletý berberský aktivista Fásí Anfusi, který uprchl z Tripolisu a minulý měsíc dorazil do Džadu. 

Kaddáfí obviňoval berberské aktivisty, že jsou placeni západními rozvědkami a snaží se rozdělit zemi. Aktivisté byli zatýkáni a vězněni. Hrdina jejich hnutí, básník a novinář Saíd Mahrúk, ochrnul poté, co ho srazilo auto. 

Dokonce i dávat berberská jména novorozencům bylo zakázáno. Agronom Anfusi chtěl pojmenovat dceru Tala, což v berberštině znamená vodní gejzír, byl však nucen nechat ji místo toho zaregistrovat pod arabským jménem Hala. 

Pohoří Nafúsa? Ne, Západní hory

Povoleno nebylo užívat ani berberský název pohoří Nafúsa. Na Kaddáfího mapách byl tento region znám pouze jako Západní hory. 

Kaddáfího vláda stále užívá nepřátelství vůči Berberům jako součást propagandy a varuje Araby v okolních městech, že Berbeři scházejí z kopců a chystají se na ně zaútočit. Na území ovládaném rebely Arabové a Berbeři tvrdí, že jsou jednotní. Povstalecké jednotky z berberských měst jako Jafran a Džadu bojují bok po boku s jednotkami z arabských měst v horách, jako je Zintán. 

Nepřátelství mezi Araby a Berbery

Všichni vyvěšují historickou vlajku užívanou před nástupem Kaddáfího a propagují cíl vytvoření demokratického státu.

Přestože však bojují bok po boku, jednotky stále zůstávají oddělené. Když se povstalci zmocnili vesnice Kavališ, spěchali členové obou soupeřících skupin nastříkat sprejem názvy svých domovských arabských a berberských měst na zdi venkovských domů. 

Arabský bojovník ve městě Zintán sebou rozhořčeně škubl, když jeden z novinářů zmínil pohoří Nafúsa. "Nikdy neříkejte pohoří Nafúsa. Tak ho nazývají Berbeři. My mu říkáme Západní hory," vysvětlil. Když reportér namítl, že jsou přece s Berbery přáteli, bojovník opáčil: "Nyní jsme přátelé, ale jen pro dobro revoluce." 

I Anfusi připouští, že nepřátelství mezi Araby a Berbery přetrvá, i když už zemi nebude řídit Kaddáfí. Jistému sbližování ale Kaddáfí bezděčně napomohl. Potlačování letošní rebelie poprvé sjednotilo Araby a Berbery z hor, konstatuje Anfusi.

Tagy: kaddafi Libye

Zdroje: ČTK