Podmořské muzeum u ostrova Silba

- Cestování autor: red

V zátoce Pocukmarak na ostrově Silba byl loni nalezen sarkofág, který bude přístupný v podmořském muzeu.

Nedávno byla zahájena druhá fáze výzkumu, při které bude prozkoumán i širší prostor a uskuteční se přípravy pro otevření podmořského muzea, ve kterém bude vystaven zmíněný sarkofág a bude přístupný všem, kteří umí plavat. Kamenná skříň dlouhá téměř dva metry se nachází v hloubce dva a půl až tři metry. Sarkofág je obrostlý řasami a je překrytý kamením. Na základě ozdobných prvků umístěných na víku se usuzuje, že pochází z pozdně antického období, respektive  4. - 5. století.  

Nalezený sarkofág a ostatní památky nebyly vytesány na Silbě a předpokládá se, že se sem dostaly z některé z kamenických dílen na jaderském pobřeží. Sarkofágy
se zřídka vyskytují v moři a tak objev v zátoce Pocukmarak překvapil odborníky, kteří minulost Silby, obzvlášť tu antickou, teprve objevují.

S otevřením podmořského muzea se předpokládá, že se sarkofág na dně zátoky stane atraktivním lákadlem pro četné domácí i zahraniční návštěvníky. Jelikož sarkofág leží v hloubce pouhého dva a půl metru, je dostupný skoro všem, kteří umí plavat a nejen zkušeným potápěčům, což je většinou případ podmořských archeologických nalezišť, která často bývají ve větších hloubkách. Plánuje se úplná ochrana a prezentace zátoky jako archeologického naleziště s didaktickým vybavením na místě a zvláštním tištěným průvodcem. Podmořské muzeum by tak významně obohatilo turistickou nabídku ostrova Silba i severní části zadarských vod.

Tagy: Chorvatsko