Šumná Šumava

- Cestování autor: red

Území Národního parku Šumava se díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu více otevírá lidem. Do oblasti Smrčiny, Trojmezné, Vltavského luhu, Horskokvildské slatě, Modravské slatě, Křemelné a Plesné s Poledníkem se turisté mohou nyní vydat jak po značených stezkách, tak lesních cestách, po kterých se dosud pohybovat nesměli.

Minulý týden totiž vešlo v platnost prosincové rozhodnutí soudu, který zrušil sérii nařízení o omezení vstupu  na přibližně deseti procentech území parku, tedy 6850 hektarech. Návrh tehdy podal aktivista Václav Řezníček, který považoval režim ochrany za příliš přísný.

Svoboda pohybu

Nařízení se podle něj ocitla v rozporu s právem na svobodu pohybu. Soud přitom v nejmenším nezpochybnil, že na území národního parku nelze nějakým způsobem omezit a regulovat pohyb lidí nebo aktivity konané na tomto území. Úředníci ale musejí pečlivě zdůvodnit, jaké důvody je vedou k omezení pohybu.

Podle náměstka správy parku Tomáše Hlavatého problém vyřeší nová zonace parku. Sporná území by se mohla stát  součástí první zóny s nejpřísnější ochranou. První zóny, která dosud tvoří 13 procent rozlohy parku, se rozhodnutí soudu netýká.

Čekání na ředitele

Se schválením nové zonace se čeká na jmenování nového ředitele parku. "Pokud by se přijetí příliš odkládalo, musela by správa přijít s jinými návrhy ochrany ohrožených druhů fauny," řekl dnes ČTK Hlavatý.

Pro návštěvníky parku to podle mluvčí parku Jany Zvettlerové v praxi znamená, že mimo pěší a lyžařské turistické trasy je vstup pěších a lyžařů zakázán jen do první zóny ochrany přírody.

Důvodem omezeného vstupu turistů do uvedených území byla především ochrana jediné životaschopné populace tetřeva hlušce, ale také dalších ohrožených druhů fauny a flory.

Zdroje: ČTK