Za práva turistů

- Cestování autor: red

Ochrana práv turistů při pronájmu rekreačních zařízení se asi zvýší a nově by se měla vztahovat i na ubytování v karavanech či lodích. Počítá s tím alespoň vládní novela občanského zákoníku, kterou schválil Senát.

Norma má v návaznosti na evropskou směrnici zlepšit informovanost zákazníků  o uzavíraných smlouvách. Umožní jim tak lépe posoudit, zda smlouva odpovídá jejich požadavkům a možnostem.

Právo na slevu

Upravuje také jejich právo na slevu či jinou výhodu spojenou s ubytováním, včetně dopravy či jiných služeb.  Novela přesněji popisuje produkty, které jsou v této oblasti nabízeny.

A také nařizuje, které informace musí mít zákazník od obchodníka před uzavřením smlouvy. Stanovuje například to, že zákazník může požadovat smlouvu v jazyku, který si zvolí, pokud jde o občana některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor.

Obchodník bude mít také povinnost poskytovat informace zákazníkovi ve snadno dostupné formě.

Pokuty za dva miliony

Předloha rovněž zavádí dvoutýdenní ochrannou lhůtu, během níž mohou zákazníci bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž za to budou finančně postiženi.

Během těchto 14 dní nesmí obchodník požadovat po zákazníkovi zálohu nebo jiné plnění. Novela upravuje i pravidla poskytování předsmluvních informací .

Na dodržování nově stanovených povinností bude dohlížet Česká obchodní inspekce. Za jejich porušení bude moci uložit pokuty až do výše dvou milionů korun.

Zdroje: ČTK