Budapešťská Belle époque

- Cestování autor: red

Město získalo svůj dnešní vzhled v roce 1890, kdy se při příležitosti výročí příchodu Maďarů do vlasti před 1000 lety zbudoval milenejní Památník na Náměstí hrdinů (Hősök tere).

Současně k němu vedoucí bulvár s Operou, Bazilikou sv. Štěpána a Parlamentem, jakož byl založeni Městský Park (Városliget). Secese byla obohacena osobitými maďarskými motivy. Nejkrásnějšími příklady toho jsou díla architekta Ödön Lechnera: Uměleckoprůmyslové muzeum, Poštovní spořitelna a Maďarský státní geologický institut.

Zdroje: ČTK