Dnes je neděle 7. března 2021., Svátek má Tomáš
Počasí dnes 7°C Polojasno

Dopřejte dětem kvalitní letní tábor

Dopřejte dětem kvalitní letní tábor
Placeholder | zdroj: Tisková zpráva

Blíží se konec školního roku a s ním i dětmi toužebně očekávané prázdniny. Letní měsíce jsou obdobím výletů, dovolených, ale mnozí rodiče hledají pro své ratolesti i zajímavý tábor.

Je velice důležité, aby se dítě na tábor nejen těšilo, ale přijelo i nadšeno a obohaceno zážitky, poznáním kreativního přístupu k životů vůbec, s dovedností lepší komunikace a vzájemné spolupráce v kolektivu. Proto by měl být rodič při hledání vhodného tábora pozorný.

Jak ale dobrý  tábor najít, co by měl splňovat a jaké kvality přinést dětem?

Dobrý dětský  tábor má kvalifikované organizátory (měli by mít odpovídající vzdělání, tedy školení akreditované MŠMT týkající se pořádání dětských táborů), kteří mají praxi v pořádání pobytů s dětmi a tábor zodpovědně připravují.

Další podmínkou úspěšného průběhu tábora je vhodně zvolený a dobře připravený program. Ten by měl dětem zajišťovat pestrost v aktivitách, podporovat jejich spolupráci v kolektivu, učit je pohybu v přírodě, její ochraně. Při hrách děti rozvíjejí své dovednosti, navzájem si pomáhají, učí se zručnosti, obratnosti a rozvíjejí i fyzickou zdatnost. Hrají si a mají ze hry radost.

Dobrý tábor musí být bezpečný, musí být zajištěny minimálně základní hygienické podmínky dané platnou legislativou pro pořádání dětských táborů, odborný dohled proškolených pracovníků a trvalý zájem o děti. Jednotlivé činnosti jsou vybírány a připravovány tak, aby bylo maximálně limitováno riziko úrazu i psychické újmy. Proto je také na každém táboře přítomen po celou dobu zdravotník a všichni pracovníci jsou vyškoleni mimo jiné i v poskytování První pomoci.

Dobrý tábor je umístěn ve vhodných prostorách, které nejenže zabraňují nebezpečí úrazu, narušení areálu, ale naopak podporují příjemné prožití času v něm. V prostorách tábora by měl být dostatek vhodného místa na odpočinek, stravování i zábavu, a to jak venku, tak i uvnitř pro hry v případě deště. Ideálním místem je příroda – les, louky, klidné prostředí, kde děti a pracovníci nejsou rušeni například hlučnou silnicí, továrnami, pohledem na panelové domy apod.

Velmi důležitým důvodem, proč dopřát dětem kvalitní dětský tábor, je jejich další fyzický a duševní rozvoj, a to v jiném, než školním, tedy formálním prostředí. Na táboře se děti učí samostatnosti a odvaze, rozvíjejí své sociální vnímání – pomáhají druhým, především těm slabším, nesnaží se za každou cenu být vpředu, první, nejlepší. Učí se spolupráci, komunikaci, různým výrazovým prostředkům komunikace (tedy něčemu jinému, než je psaní sms zpráv a mailování, chatování). Učí se tvořivosti, hře, zdatnosti díky častým pohybovým aktivitám. V neposlední řadě si děti rozvíjejí smysl pro pořádek (pravidelným úklidem svých věcí), pro povinnost a zručnost v praktických věcech, jako je třeba pomoc v kuchyni při přípravě jídla. Ani tyto činnosti však nemusí být jen otravnou povinností, ale při dobré motivaci naopak i velkou zábavou a radostí. Vedoucí přistupují k dětem individuálně a snaží se je šikovně, nenápadně v kolektivu nasměrovat a podporovat. Velmi důležitým momentem je vzájemná výměna pocitů, prožitků a sdílení očekávání v průběhu celého tábora (nejen na jeho konci, to už je někdy pozdě).

Nezbytné jsou informace, které organizátor o táboře rodičům a dětem poskytuje. Dobrý organizátor by měl včas zařídit s účastníky závaznou přihlášku, informovat je o přesném termínu tábora včetně časů příjezdu a odjezdu, o místě konání, personálním obsazení, vyžádat si zdravotní dokumentaci, seznámit s programem tábora, doporučit vhodné vybavení na tábor a další. Organizátor má být stále k dispozici a je ochoten zodpovědět jakékoliv další dotazy rodičů a účastníků.

Ke zdárnému průběhu tábora může v každém případě přispět i dostatečné informování o dítěti ze strany rodičů. Ti by měli nejlépe písemnou formou sdělit, jaký je zdravotní stav dítěte, případně popsat léčebné postupy, které dítě musí podstupovat i v době tábora. Velmi dobré je také krátké popsání povahy, upozornění na jeho zájmové činnosti, oblíbené aktivity a základní charakterové vlastnosti. Krátký a výstižný popis dítěte jistě organizátorům (a především oddílovému vedoucímu a praktikantovi) pomůže k rychlejšímu seznámení se a lepší spolupráci a vedení.

Otevřená oboustranná komunikace, tedy organizátora s rodiči (účastníky) a rodičů směrem k organizátorovi může jen napomoci k oboustranné ještě větší spokojenosti.

Dobrým vodítkem při výběru kvalitního tábora mohou být rodičům reference o již proběhlých akcích organizátora, doporučení známých, a, samozřejmě, vlastní zkušenost s organizátory.

Autor: Irena Dutková, organizátorka Divadelního tábora se zdravou stravou – www.duhovykonik.cz

Kurzy

Finance

Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.

EUR 26,270 26,370
USD 22,070 22,210
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma